HOVERCAT

Sköld Design utvecklar en ny åretruntsvävare för transporter i den inre skärgården. Svävaren, som fått namnet Hovercat, klarar alla vanliga transporter och dessutom även bårar, rullstolar och arbetsmaskiner. Tack vare sin patenterade konstruktion är Hovercat extremt lättmanövrerad och oslagbar vid på- och avstigning och vid lastning av gods.

Enkel manövrering, säkerhet

Fläktarnas placering gör det möjligt att svänga runt hela svävaren på extremt små ytor, vilket kan vara livsavgörande i räddningssammanhang.

Miljöhänsyn

Vår teknikutveckling ger stora miljövinster. Inga utsläpp av diesel, bensin eller avgaser i vattnet. Ingen giftig bottenfärg behövs, känsligt bottensediment lämnas orört och eroderande svall undviks. Hovercat har extremt låg energiförbrukning och ny teknik ger betydligt lägre bullernivåer än för konventionella svävare.